Algemene voorwaarden " Dolphindreamproject 2017 "
De reis (algemeenheden)

1. De organisatie van Dolphindreamproject 2017 gebeurt door Peter Rombaut en Roos Broeckhove, hieronder organisatoren genoemd.
2. Deelnemers aan het "Dolphindreamproject 2017" worden hieronder reizigers genoemd.
3. De charter van het schip "Nooraya" zal georganiseerd worden door Roos Broeckhove, de vluchten naar Marsa Alam en terug worden georganiseerd door Neckermann.
4. Het Dolphindreamproject 2017 loopt van maandag 11 september 2017 tot maandag 18 september 2017.
5. De totale prijs van de reis bedraagt € 1375. In deze prijs is inbegrepen: 1 snorkelsessies in België als voorbereiding op de reis, transfer met bus van Marsa Alam naar Hamata en terug, verblijf aan boord op basis van vol pension in dubbele kajuit, onbeperkt drinkwater, thee, koffie, frisdranken, luchthaventaksen, riftaksen, haventaksen.
7. Voor een single kajuit (mits beschikbaar) wordt een toeslag van € 375 gevraagd.
8. Alcoholische dranken kunnen ter plaatse betaald worden.
9. De maximale bagagelimiet bedraagt 20 kg.
10. Algemeen verloop van de reis
a. Dag 1: vlucht van Zaventem naar Marsa Alam plus transfer naar Hamata en inscheping
b. Dag 2: varen naar het dolfijnenrif
c. Dag 2 - 7: verblijf aan het dolfijnenrif
d. Dag 7: terugvaren naar de haven
e. Dag 8: transfer naar luchthaven Marsa Alam en terugvlucht naar Zaventem
11. Wijzigingen aan dit schema zijn altijd mogelijk. Beslissingen van de Egyptische overheid en de kapitein kunnen niet betwist worden en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatoren.
12. Van de reizigers wordt verwacht dat ze een minimum aan watervaardigheid hebben en kunnen zwemmen
13. De reizigers moeten minstens in het bezit zijn van duikmasker, tuba en vinnen.
14. De dolfijnen die we bezoeken zijn vrije wezens. Er is geen garantie dat ze elke dag naar het rif zullen komen. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele afwezigheid ervan.
15. Voor uw veiligheid dienen de richtlijnen van de organisatoren en de crew opgevolgd te worden.
16. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen. Zij zullen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen om de risico's tot een minimum te beperken.
Documenten en inentingen
1. Iedere reiziger dient in het bezit te zijn van een paspoort dat minstens nog 6 maanden geldig is na terugkomst. De kosten voor het visum bedragen $ 25 (er kan ook in euro's betaald worden) en dienen ter plaatse aan de douane vervuld te worden (niet inbegrepen in de prijs).
2. Iedere reiziger dient een kopie van zijn paspoort bij te hebben. Dit wordt afgegeven bij inscheping aan de havenautoriteiten.
3. Single reizigers dienen in geval van voorkomen te beschikken over een gesloten omslag met hierin de medische geschiedenis, allergieën voor medicatie en andere nuttige info.
4. Er zijn geen specifieke inentingen verplicht voor Egypte.
Betalingsmodaliteiten
1. De reiziger heeft zijn plaats definitief gereserveerd van zodra het voorschot betaald werd op IBAN rekeningnummer IBAN BE04 9793 3027 7931 op naam van Roos Broeckhove. Het voorschot dient meteen na inschrijving betaald te worden.
2. Het voorschot bedraagt € 500 (zie website).
3. Het resterende bedrag dient vóór 15 juni 2017 betaald te worden op rekeningnummer IBAN BE04 9793 3027 7931 op naam van Roos Broeckhove.
4. Van zodra de reiziger gereserveerd heeft, wordt zijn naam overgemaakt aan de chartermaatschappij.
Annulatievoorwaarden
1. Iedere reiziger heeft de keuze om een persoonlijke annulatieverzekering (Ethias, Touring, …) af te sluiten. Dit wordt niet gedaan door de organisatoren, maar wordt ten zeerste aangeraden.
2. Bij afwezigheid van een annulatieverzekering zullen volgende voorwaarden gelden:
a. Bij annulatie door de reiziger zal door de organisatoren het volgende bedrag weerhouden worden:
i. Annulatie vóór 15 juni 2017: het voorschot op de totale kostprijs
ii. Annulatie van 15 juni tot 31 juli 2017: 75% van de totale kostprijs
iii. Annulatie van 1 augustus 2017 tot afreisdatum: 100% van de totale kostprijs
b. Tenzij:
i. De reiziger een vervanger vindt die zijn plaats inneemt of
ii. De organisatoren iemand nemen van de reservelijst als die er is
iii.In deze gevallen zal pas na storting van het volledige bedrag door de vervanger overgegaan worden tot het terugstorten van het bedrag aan degene die annuleert
c. In ieder geval zal een naamswijziging een administratieve kost van € 90 met zich meebrengen (en na aanname van het dossier door de vluchtmaatschappij).
DAN-verzekering
1. Het is mogelijk om via de organisatoren een DAN-verzekering (Divers Alert Network) af te sluiten. Deze verzekering is aan te raden indien u de Discover Scuba Diving zal uitvoeren. De verzekering dekt ongevallen op en onder water. De kostprijs bedraagt € 20.
2. De polis van deze verzekering is op eenvoudig verzoek te bekomen.
3. Andere verzekeringen (reisverzekering (verplicht) en annulatieverzekering (niet verplicht, ten zeerste aanbevolen)) zijn door de reiziger zelf te voorzien.
Discover Scuba Diving
1. Het Discover Scuba Diving Programma (DSD) wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van PADI en is betalend ter plaatse. Peter Rombaut is gecertificieerd duikinstructeur (PADI IDC-S #957965).
2. Voorwaarden voor deelname:
a. In goede gezondheid verkeren
b. Minimumleeftijd 10 jaar
3. Deze DSD is niet inbegrepen in de prijs en zal plaatsvinden indien de tijd er zich toe leent. De beslissing hierover wordt genomen door Peter.
4. Het Dolphindreamproject 2017 is in eerste plaats een snorkelervaring. De prioriteit gaat naar de dolfijnen, in geen enkel geval zullen beide zodiacs gebruikt worden om te duiken als er dolfijnen in de buurt zijn.